Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

smocza-mucha
23:09
9256 4f80
Reposted fromblueinsane blueinsane
smocza-mucha
23:09
9260 9113
Reposted fromwypierdalac wypierdalac
smocza-mucha
22:46
Reposted fromgruetze gruetze viasowa sowa
smocza-mucha
22:45
3438 2ee1 500

gravity-gravity:

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo (Wow!!)

Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaeirena eirena
smocza-mucha
22:45
2891 c358 500
Reposted fromoutoflove outoflove vianiskowo niskowo
smocza-mucha
22:44
2041 aed2
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaolalaa olalaa
smocza-mucha
22:44
5981 52ae
Reposted fromlaters laters viadotknij dotknij
smocza-mucha
22:44
3757 5d0d
Reposted fromretaliate retaliate viaverena-i-p verena-i-p
smocza-mucha
22:44
2690 0345
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
smocza-mucha
22:44
8621 ef6b 500
Oscar Sancho Nin
Reposted fromNajada Najada vialenka024 lenka024
smocza-mucha
22:44
7577 1820
Reposted frominto-black into-black viaverena-i-p verena-i-p
smocza-mucha
22:44
3671 3a02
Reposted frommental-cat mental-cat viaeirena eirena
smocza-mucha
22:43
1069 9381 500
Reposted fromolewka olewka viaeirena eirena
smocza-mucha
22:43
4253 6315 500
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted frommental-cat mental-cat viakitchy kitchy
smocza-mucha
22:42
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna
smocza-mucha
22:42
7656 d14d
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaathramp athramp
smocza-mucha
22:41
0486 d84a
Reposted fromnazarena nazarena viaeirena eirena
smocza-mucha
22:41
1630 8ee1
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadiedrunk diedrunk
smocza-mucha
22:41
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viaKore Kore
smocza-mucha
22:41
5774 1b23
Reposted fromlaters laters viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl